Αναδημοσιεύουμε σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του οργανισμού μας την πολύ σοβαρή παρέμβαση του International Press Institute (IPI) το οποίο καταγγέλει την αδιαφάνεια ως προς τον τρόπο κατανομής της διαφημιστικής καμπάνιας ενημέρωσης για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 στην Ελλάδα. Η επιστολή του IPI, μέλους του μηχανισμού παρακολούθησης παραβιασεων στο χώρο των ΜΜΕ Media Freedom Rapid Response (MFRR), στηλιτεύει την ανάθεση της διαχείρισης των κρατικών κονδυλίων σε ιδιωτική εταιρεία, τον αποκλεισμό συγκεκριμένων ενημέρωσης και υπογραμμίζει πως λιγότερο από το 1% της συνολικής δαπάνης δόθηκε στον αντιπολιτευόμενο Τύπο.

To Mεσογειακό Ινστιτούτο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας (MIIR) προσυπογράφει την επιστολή του International Press Institute (IPI) προς τον Έλληνα πρωθυπουργό και καλεί όλους τους Ευρωπαϊκούς δημοσιογραφικούς οργανισμούς να αντιδράσουν ανάλογα σε φαινόμενα αδιαφάνειας που πλήττουν την πλουραλιστκή ενημέρωση, το δημόσιο συμφέρον, τη δημοσιογραφία και την εικόνων των δημοσιογράφων στην κοινωνία.

Παράλλληλα το MIIR ζητά να δοθούν άμεσα οι παρακάτω απαντήσεις από την ελληνική κυβέρνηση:
– Ποια ήταν κριτήρια τα οποία ίσχυσαν για τα ΜΜΕ, σε ότι αφορά την συμμετοχή ή τον αποκλεισμό από τις καμπάνιες ;
– Να δημοσιευτούν έστω και καθυστερημένα τα κριτήρια κατανομής των ποσών που τελικά δόθηκαν.
– Να δοθούν στην δημοσιότητα οι εντολές καταχωρήσεων προς τα ΜΜΕ.

“Far from being based on principles of objectivity or fairness, it appears the criteria used to select which Greek media outlets received state funding during the COVID-19 pandemic was at best arbitrary and at worst meant to punish media that report unfavourably on the government. This distortion of the media market in apparent favour of government-friendly websites and newspapers raises serious questions about your administration’s commitment to upholding and supporting media pluralism and freedom.”

Greece urged to ensure fair and transparent media support scheme

Share This