Φως σε ένα άγνωστο κεφάλαιο της δασοπυροπροστασίας επιχειρεί να ρίξει το WWF Ελλάς σε συνεργασία με το Μεσογειακό Ινστιτούτο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας στο πλαίσιο ενός νέου έργου που ξεκίνησε με θέμα τη διαχείριση των κρατικών πόρων για την πρόληψη και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών.

Πόσα ξοδεύουμε ως χώρα για τη δασοπυροπροστασία; Ποιος και με ποια κριτήρια κάνει την κατανομή των πόρων αυτών; Ποιοι φορείς εμπλέκονται; Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ελλείψεις και τα κενά στον μηχανισμό; Πώς μπορούν να βελτιωθούν οι μηχανισμοί ελέγχου, αξιολόγησης, διαφάνειας και λογοδοσίας στη διάθεση των πόρων; Αυτά είναι μερικά από τα εύλογα, μεν, αλλά αναπάντητα ερωτήματα στα οποία αποσκοπεί  να απαντήσει το νέο έργο με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στη χρηματοδότηση της πρόληψης και καταστολής των δασικών πυρκαγιών με τη συμβολή  των πολιτών», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το WWF Ελλάς και εταίρο το Μεσογειακό Ινστιτούτο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας (MIIR).

Το έργο θα διαρκέσει δύο έτη (2020-2022), υλοποιώντας  μία σειρά από δράσεις που έχουν ως στόχο να ενισχύσουν τη διαφάνεια στη διαχείριση κρατικών πόρων για την πρόληψη και την καταστολή δασικών πυρκαγιών, καθώς και να προτείνουν συγκεκριμένες θεσμικές παρεμβάσεις για την προαγωγή της χρηστής διακυβέρνησης, ενισχύοντας παράλληλα τους μηχανισμούς κοινωνικού ελέγχου. Δεδομένου ότι το θέμα της αξιοποίησης των πόρων που προορίζονται για τη δασοπυροπροστασία αποτελεί ένα καλά «σφραγισμένο κουτί», απώτερος σκοπός του έργου είναι να εντοπιστούν οι μεγαλύτερες ελλείψεις και τα κενά στο κομμάτι τόσο της διάθεσης, όσο και της απορρόφησης των κρατικών πόρων για την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών, να ενισχυθεί ο εποπτικός ρόλος της κοινωνίας των πολιτών γύρω από το θέμα και εν τέλει, να ενισχυθεί η εύρυθμη λειτουργία του εγχώριου συστήματος δασοπυροπροστασίας.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, τη διενέργεια εργαστηρίων για την ενημέρωση και κατάρτιση των άμεσα εμπλεκόμενων ομάδων συμφερόντων (π.χ. εθελοντικές ομάδες δασοπυροπροστασίας), αλλά και τη διαμόρφωση παρεμβάσεων που θα αφορούν τις αναγκαίες αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στο θεσμικό και νομικό πλαίσιο και τα κατάλληλα εργαλεία που θα πρέπει να δημιουργηθούν για την εποπτεία των δημόσιων φορέων από τους ίδιους τους πολίτες. Στόχος είναι, μέσω των δράσεων αυτών, να ενδυναμωθεί ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών και να δημιουργηθεί μία κοινότητα από ενημερωμένους, ενεργούς πολίτες που θα είναι σε θέση να επηρεάσουν και να συνεισφέρουν στη χρηστή διακυβέρνηση.

Παράλληλα, θα υλοποιηθούν και δράσεις ενημέρωσης για το ευρύ κοινό, ενώ τα τελικά συμπεράσματα της έρευνας θα σταλούν σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ούτως ώστε να αποτελέσουν σημείο αναφοράς και να εισάγουν στον δημόσιο διάλογο, για πρώτη φορά τόσο ολοκληρωμένα, το ζήτημα της διαχείρισης, διαφάνειας και λογοδοσίας των πόρων που δίνονται για την πρόληψη και καταστολή δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας.

«Το WWF Ελλάς φιλοδοξεί το έργο αυτό να λειτουργήσει ως καταλύτης στην ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών σε ό,τι αφορά τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές λειτουργίες στον σημαντικό τομέα της χρηματοδότησης του εθνικού συστήματος δασοπυροπροστασίας» δήλωσε ο Ηλίας Τζηρίτης, Υπεύθυνος του έργου από το WWF Ελλάς.

_______________________________________________________________________________________________________________

Το έργο «Ενίσχυση της διαφάνειας και λογοδοσίας στη χρηματοδότηση της πρόληψης και της καταστολής των δασικών πυρκαγιών με τη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα διαχείρισης το WWF Ελλάς και εταίρο το Μεσογειακό Ινστιτούτο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

www.activecitizensfund.gr

Λίγα λόγια για τους εταίρους:

WWF Ελλάς

Το  WWF Ελλάς είναι το ελληνικό γραφείο του διεθνούς περιβαλλοντικού δικτύου WWF. Για περισσότερα από 25 χρόνια υλοποιεί προγράμματα προστασίας της φύσης στο πεδίο, καθώς και δράσεις συνηγορίας. Αποστολή της οργάνωσης είναι να σταματήσει την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος του πλανήτη και να χτίσει ένα μέλλον όπου άνθρωπος και φύση θα συνυπάρχουν αρμονικά. Ως εκ τούτου, οι δράσεις της έχουν ως στόχο την προστασία της βιολογικής ποικιλότητας, τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων καθώς και την προώθηση της μείωσης της ρύπανσης και της αλόγιστης κατανάλωσης.  Το WWF είναι μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση προσηλωμένη στην αναζήτηση λύσεων, με στόχο έναν ζωντανό πλανήτη. Η κινητήριος δύναμη για να αλλάξει τον κόσμο και να χτίσει ένα αύριο όπου άνθρωπος και φύση θα συνυπάρχουν αρμονικά, είναι οι συνεργασίες με ανθρώπους που συμμερίζονται το όραμά της και οι υποστηρικτές της. Μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε.

Μεσογειακό Ινστιτούτο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας (MIIR)

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας (Mediterranean Institute for Investigative Reporting – MIIR) είναι ένας συνεταιριστικός δημοσιογραφικός οργανισμός με έδρα την Αθήνα.

Η ομάδα του MIIR φιλοδοξεί μέσα σε ένα περιβάλλον κρίσης και απαξίωσης της δημοσιογραφίας, να συμβάλλει στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος ερευνητών στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Στον πυρήνα της φιλοσοφίας του οργανισμού βρίσκονται οι αρχές της ανεξάρτητης, ερευνητικής δημοσιογραφίας που υπηρετεί αποκλειστικά το δημόσιο συμφέρον.

Επικοινωνία με Media:

Χρίστη Σωτηρίου, υπεύθυνη γραφείου τύπου & δημ. σχέσεων, WWF Ελλάς, τηλ. 210 3311988 (εσωτ.457), κιν. 6947880699, [email protected]

Φορέας υλοποίησης:                          Εταίρος:

                                         

Share This