Πολιτική απορρήτου

Ιστότοπος και Ψηφιακό Περιεχόμενο του ΜΙΙR

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων έχει στόχο να σας ενημερώσει σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να συλλέξει η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ΜΙΙR από την επίσκεψή σας στον ιστότοποκαι το ψηφιακό μας περιεχόμενο. Δεσμευόμαστε να σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας.

ΣΥΝΟΨΗ

Ποιοι είμαστε:

Το ΜΙΙΡ είναι ένα ινστιτούτο ερευνητικής δημοσιογραφίας στην Ελλάδα με έδρα την Αθήνα.

Για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων μας, διατηρούμε την παρούσα ιστοσελίδα με το καταχωρημένο όνομα τομέα «miir.gr». Επιπλέον, επικοινωνούμε μαζί σας και δημοσιεύουμε περιεχόμενο μέσω των καναλιών, των λογαριασμών και των σελίδων μας σε ιστότοπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρίτων (Facebook, Instagram, Vimeo, YouTube, Twitter, LinkedIn, Mailchimp, Medium, PayPal). Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις πολιτικές απορρήτου των προαναφερθεισών πλατφορμών.

Ως χρήστες του Διαδικτύου έχετε το δικαίωμα:

 • Να γνωρίζετε ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα
 • Να γνωρίζετε τι είδους δεδομένα συλλέγονται, πώς και για ποιο σκοπό
 • Να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγονται
 • Να ζητήσετε την επικαιροποίηση/διόρθωσή τους
 • Να ζητήσετε τη διαγραφή τους
 • Να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία τους
 • Να αρνηθείτε την επεξεργασία τους
 • Να λάβετε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων
 • Να αρνηθείτε την αυτόματη υποβολή των προσωπικών σας δεδομένων σε επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης/σκιαγράφησης του προφίλ σας ως χρήστη του διαδικτύου

 

Εμείς:

 • Συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail), σύμφωνα με τη δήλωση σας, στο πεδίο «Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο/newsletter» που βρίσκεται στονιστότοπόμας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας σας μας επιτρέπουν να σας ενημερώνουμε άμεσα (μέσω ενημερωτικού δελτίου) για τις δραστηριότητές μας (έρευνες, άρθρα, δημοσιεύσεις, εργαστήρια, εκδηλώσεις)

 • Χρησιμοποιούμε cookies, άλλες τεχνολογίες και ψηφιακές πλατφόρμες, προκειμένου να συλλέξουμε στατιστικά δεδομένα και αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας και την επισκεψιμότητα του ψηφιακού μας περιεχομένου με σκοπό να διασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης και επικοινωνίας σας μαζί μας.
 • Χρησιμοποιούμε ιστότοπους τρίτων παρόχωνκαι μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Vimeo, YouTube, Twitter, LinkedIn, Mailchimp, Medium, PayPal) προκειμένου να μένουμε σε επαφή μαζί σας.

Συλλέγουμε αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

 

To ΜΙΙR:

 • Δεν διαβιβάζει σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει
 • Δε χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για διαφημιστικούς σκοπούς
 • Δε συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα με στόχο να σκιαγραφήσει το προφίλ σας ως χρήστη και να προβλέπει τις προσωπικές σας προτιμήσεις

Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείται απρόσκοπτα τον ιστότοπό μας:

 • Χωρίς να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο/newsletter
 • Χωρίς να ακολουθείτε τις σελίδες μας και τους λογαριασμούς μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Τέλος, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων επικοινωνώντας μαζί μας. Μπορείτε να διαγραφείτε από την υπηρεσία αποστολής ενημερωτικών δελτίων του ΜΙΙR ακολουθώντας τον ενεργό σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στα ενημερωτικά μας δελτία ή επικοινωνώντας μαζί μας:

Στοιχεία επικοινωνίας:

[email protected]

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ιστότοπος και Ψηφιακό Περιεχόμενο του ΜΙΙR

Το MIIR («MIIR», «εμείς», «εμάς», «δικό μας») είναι μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ», με τον διακριτικό τίτλο «MIIRΚΟΙΝ.Σ.Ε.Π.» και το διακριτικό λογότυπο

με έδρα την Αθήνα, Ελλάδα.

Η αποστολή μας είναι να εκπονούμε δημοσιογραφικές έρευνες, να δημοσιεύουμε τα ερευνητικά μας ευρήματα και να προωθούμε την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Για την επίτευξη των δραστηριοτήτων μας διατηρούμε τον παρόνταιστότοπο με το καταχωρημένο όνομα τομέα «miir.gr». Επιπλέον επικοινωνούμε μαζί σας και δημοσιεύουμε περιεχόμενο μέσω των καναλιών, λογαριασμών και σελίδων μας σε ιστότοπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρίτων (Facebook, Instagram, Vimeo, YouTube, Twitter, LinkedIn, Mailchimp, Medium, PayPal). Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις πολιτικές απορρήτου των προαναφερθεισών πλατφορμών.

Συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να επικοινωνούμε αποτελεσματικά τις δραστηριότητές μας μαζί σας. Το MIIR συμμορφώνεται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσίακαι συγκεκριμένα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46 /ΕΚ»(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και του Νόμου 4624/2019.

 

Πληροφορίες που συλλέγουμε:

Εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας μέσω της συνδρομητικής υπηρεσίας που περιλαμβάνεται στον ιστότοπό μας και επισημαίνεται ως «Εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο». Τα προαναφερθέντα δεδομένα συλλέγονται και αποθηκεύονται προαιρετικά και σύμφωνα με τη δήλωσή σας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την ακρίβεια των δεδομένων αυτών.

Χρησιμοποιούμε τα παραπάνω δεδομένα προκειμένου να σας ενημερώσουμε άμεσα για τις δημοσιεύσεις, τις έρευνες και τις δραστηριότητές μας στέλνοντας τακτικά ενημερωτικά δελτία στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Εάν θέλετε να σταματήσετε να λαμβάνετε τα ενημερωτικά μας δελτία, μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες απεγγραφής που περιλαμβάνονται  στα συγκεκριμένα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να επικοινωνήσετε μαζί μας με σχετικό αίτημα στη διεύθυνση:

[email protected]

Μόνο τα μέλη της ομάδας του MIIR που είναι υπεύθυνα για τη δημιουργία και την αποστολή των ενημερωτικών δελτίων κι έχουν πρόσβαση στα προαναφερθέντα δεδομένα. Το MIIR δεν κοινωποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για διαφημιστικούςή για άλλους σκοπούς.

Διατηρούμε τις λίστες με τα προαναφερθέντα προσωπικά δεδομένα, αποθηκευμένα με ασφάλεια, για τρία χρόνια. Μετά το τέλος αυτής της περιόδου επικοινωνούμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail), προκειμένου,εφόσονέχουμε τη συγκατάθεσή σας, να συνεχίσετε τη συνδρομή σας στις υπηρεσίες μας, να επιβεβαιώσετε ή να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Σε περίπτωση που αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν σε διάστημα ενός μήνα από την ημερομηνία αποστολής του παραπάνω e-mail/ ειδοποίησης.

Εάν δεν επιθυμείτε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή θέλετε να αιτηθείτε την αφαίρεσή σας από τις λίστες επικοινωνίας μας, θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός διαστήματος ενός μήνα από την ημερομηνία που λάβαμε την ειδοποίησής σας.

 

Cookies

Το MIIR μπορεί να χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες για να διευκολύνει την περιήγησή σας και να παράγει στατιστικά δεδομένα. Οι παραπάνω τεχνολογίες επιτρέπουν στον ιστότοπο του MIIRνα παρέχει στους επισκέπτες της σελίδας την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης, αποθηκεύοντας πληροφορίες όπως η γεωγραφική τοποθεσία και η προτιμώμενη γλώσσα. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω αυτών των τεχνολογιών για να αναλύσουμε στατιστικά την επισκεψιμότητα του ιστότοπου και του ψηφιακού περιεχομένου του MIIR, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως η γεωγραφική σας τοποθεσία ή η προτίμησή σας για τη γλώσσα.

Η συγκατάθεσή σας για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων μέσω των προαναφερθεισών τεχνολογιών δίνεται στην πρώτη σας επίσκεψη, μέσω ενός αναδυόμενου παραθύρου. Η συγκατάθεσή σας για τη χρήση των παραπάνω τεχνολογιών μπορεί να δοθεί μέσω των ρυθμίσεων που έχετε επιλέξει στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε, να ελέγξετε και να αλλάξετε το καθεστώς της συγκατάθεσής σας σχετικά με τη χρήση των παραπάνω τεχνολογιών μέσω των ρυθμίσεων/επιλογών του προγράμματος περιήγησής σας.

 

Πλατφόρμες τρίτων

Το MIIR χρησιμοποιεί ιστότοπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρίτων (Facebook, Instagram, YouTube, Vimeo, Twitter, LinkedIn, Mailchimp, Medium, PayPal) για να παραμείνει σε επαφή μαζί σας. Οι παραπάνω ιστότοποι και ψηφιακές υπηρεσίες επιτρέπουν στο MIIR να μοιράζεται περιεχόμενο, να σας ενημερώνει για εργαστήρια, εκδηλώσεις, δημοσιεύσεις, πρωτοβουλίες και δραστηριότητες και να δέχεται οικονομική υποστήριξη. Εάν επισκέπτεστε τις σελίδες, τους λογαριασμούς, τα κανάλια ή τα προφίλ της MIIR σε ιστότοπους τρίτων ή χρησιμοποιείτε υπηρεσίες τρίτων παρόχων που είναι συνδεδεμένοι με τον ιστότοπο του MIIR, λάβετε υπόψη ότι αυτοί οι ιστότοποι και οι πάροχοι έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και ότι δε φέρουμε καμία ευθύνη ή νομική υποχρέωση για αυτές τις πολιτικές. Το MIIR ενθαρρύνει τους επισκέπτες να ενημερώνονται για την πολιτική απορρήτου των παραπάνω παρόχων.

Το MIIR ελέγχει και είναι υπεύθυνο αποκλειστικά για τον δικό του ιστότοπο και το ψηφιακό περιεχόμενο.

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας. Εάν έχετε περαιτέρω απορίες ήενδοιασμούς, μηδιστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

[email protected]

 

Τελευταία τροποποίηση: 25-09-2020