Η πολιτική προπαγάνδα, τα εργαλεία και η τεχνογνωσία μέσω των οποίων αυτή διασπείρεται, λειτουργούν σε διεθνοποιημένο πλαίσιο. Για αυτό ακριβώς τον λόγο, η πρώτη έρευνα του MIIR για την αυτοματοποιημένη πολιτική προπαγάνδα μέσω bots στο twitter, μεταφράστηκε ολόκληρη στα αγγλικά και δημοσιεύεται στην, δίγλωσση πλέον, ιστοσελίδα μας.

Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας επιδιώκουμε να συμβάλουμε με δεδομένα από την Ελλάδα σε μια αυξανόμενη διεθνή δημοσιογραφική και επιστημονική βιβλιογραφία για το ζήτημα της πολιτικής προπαγάνδας και της data-driven ανάλυσής της. Και επίσης να έρθουμε σε επαφή με ανάλογα εγχειρήματα διεθνώς.

Όλα αυτά φυσικά, απαιτούν χρόνο και χρήμα. Βοηθήστε το MIIR να συνεχίσει να δημοσιογραφεί χωρίς εξαρτήσεις και να προσφέρει τις έρευνές του δωρεάν στο κοινό.

Share This