Όροι χρήσης

Ιστότοπος και ψηφιακό περιεχόμενο τουMIIR

Σχετικά με το MIIR

Περιηγείστε στον ιστότοποκαι το ψηφιακό περιεχόμενο του MIIR. Το MIIR ( «MIIR», «εμείς», «εμάς», «δικό μας»)είναι μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχειρήση με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ», με διακριτικό τίτλο «MIIRΚΟΙΝ.Σ.Ε.Π.» και διακριτικό λογότυπο:

, με έδρα την Αθήνα, Ελλάδα.

Το MIIR είναι ένας δημοσιογραφικός οργανισμός ανεξάρτητης, ερευνητικής δημοσιογραφίαςμε πρωταρχικό σκοπό την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος.

Ένας από τους κυρίαρχους στόχους του MIIR είναι να λειτουργήσειως παράδειγμα βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να προασπίσει τις βασικές αρχές της δημοσιογραφίας που ασκείταιυπέρ του δημοσίου συμφέροντος παραμένονταςανεξάρτητηκαι μαχητική, μέσω τηςεπίμονης και δυναμικής έρευνας, της χρήσης καινοτόμων ερευνητικών εργαλείων και τεχνολογιώνοπτικοποίησης δεδομένων.

Η φιλοδοξία της ομάδας είναι να συμβάλει στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος ερευνητικής δημοσιογραφίας στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο, σε αντίθεση με την επί μακρόν κρίση και υποβάθμιση του κλάδου στην περιοχή.

Το όραμα του MIIR είναι η επικράτηση ενός δημοσιογραφικού παραδείγματος που θέτει προ των ευθυνών τους και εκθέτει τις κακές πρακτικές εκείνων που έχουν την εξουσία, ερευνώντας διαρκώςτους οικονομικά ισχυρούς, με σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων  της ευρύτερης κοινωνίας. Η ομάδα εργάζεται για αυτόν τον σκοπό, υιοθετώντας μια «εκτων κάτω προς τα πάνω» προσέγγιση, όπου η συνεργασία με τους πολίτες και η ανταπόκρισή τους στο περιεχόμενο διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο αυτό διαμορφώνεται.

Το MIIRαντιλαμβάνεται τη δημοσιογραφία ως πρακτική που δεν περιορίζεταισε εθνικά σύνορα και διαπιστώνει τον αντίκτυπο που έχουν οι αποφάσεις των διεθνών κέντρων εξουσίας στο ευρύτερο σύνολο. Ως εκ τούτου,η δραστηριότητά του οργανισμού μας επικεντρώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, όπου πολλές κρίσεις συνυπάρχουν και συχνά συνδέονται, ενώ οι δημοσιογράφοι λογοκρίνονται, διώκονται και η ζωή τους βρίσκεται συχνά σε κίνδυνο.

Το MIIR φιλοδοξεί να ενταχθεί σε διεθνή δημοσιογραφικά δίκτυα, να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην περιοχή που εστιάζεται η δραστηριότητά του και μακροπρόθεσμα να αναπτύξει,σε συνδυασμό με το δημοσιογραφικό του περιεχόμενο, μια εκπαιδευτική λειτουργία, να συνεργάζεται με δημοσιογράφους και πολίτες που αντιλαμβάνονται ότι ο εκάστοτε τρόπος λειτουργίας των μέσων ενημέρωσης είναι ενδεικτικός της ποιότητας της δημοκρατίας.

Προς επίτευξη των καθορισμένωνμας στόχων, έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε εμπορικές, κερδοσκοπικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της παραγωγής και διανομής περιεχομένου πολυμέσων σε τρίτους·της ανάληψης έργων σχετικών με τους στόχους μας· της παροχής δεδομένων, ρεπορτάζ και υπηρεσιών σε άλλα μέσα· της συνεργασίας με παρεμφερείς οργανισμούς και ιδρύματα παρέχοντας εκπαίδευση, τεχνογνωσία και τεχνολογική εξειδίκευση σχετικά με την ανεξάρτητη, ερευνητική δημοσιογραφία ή την από κοινού διεξαγωγή έρευνας και άλλων μορφών παραγωγής· της παροχής τεχνολογικών εργαλείων (π.χ. λογισμικό) για την αξιολόγηση πληροφοριών και τον εντοπισμό λογοκλοπής, ψευδών ειδήσεων και άλλων κακόβουλων τρόπων χειρισμού της πληροφόρησης· της διοργάνωσηςεκδηλώσεων και εργαστηρίωνή συνεισφοράς σε αυτά.

Το οικονομικό μοντέλο τουMIIR προστατεύει και διασφαλίζει την ανεξαρτησία του. Απορρίπτει το παραδοσιακό μοντέλο παραγωγής εσόδων μέσω της διαφήμισης και δεν δέχεται οικονομική υποστήριξη από ιδιωτικές εταιρείες και πολιτικά κόμματα. Στοχεύει στην εξασφάλιση πόρων από ιδρύματα και οργανισμούς που δεν παρεμβαίνουν στο περιεχόμενό του και επιδιώκει να διατηρήσει μακροπρόθεσματη βιωσιμότητά τουμε δημόσιες συνεισφορές. Για το λόγο αυτό, υιοθετεί την αρχή της οικονομικής διαφάνειας δημοσιεύοντας τις πηγές χρηματοδότησής του.

Προκειμένου να διαδώσουμε το περιεχόμενό μας και να σας ενημερώνουμε για τη δραστηριότητά μας και τις προσεχείς εκδηλώσεις ή παραγωγές μας, διατηρούμε τον ιστότοπο με το καταχωρημένο όνομα τομέα “miir.gr”. Ο ιστότοπός μας συνδέεται με τα κανάλια, τους λογαριασμούς και τις σελίδες μας σε ιστότοπους τρίτων παρόχων και μέσωνκοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Vimeo, YouTube, Twitter, LinkedIn, Mailchimp, Medium, PayPal) μέσω διακριτών ενεργών συνδέσμων-εικονιδίων ή συνδέσεων.Η επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου συνιστάανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου.

 

Κώδικας Ηθικής

Συνοψίζουμε τις αξίες του ινστιτούτου μας στις ακόλουθες αρχές:

 1. Πραγματοποιούμε πρωτογενή έρευνα.
 2. Σας ενημερώνουμε υπεύθυνα για τα αποτελέσματα των ερευνών μας και τις απόψεις μας. Θα είστε πάντα σε θέση να διακρίνετε το σχολιασμό από την παράθεση γεγονότων.
 3. Σας προσφέρουμε διασταυρούμενες πληροφορίες. Διασταυρώνουμε πάντα τις πηγές μας.
 4. Η ανεξαρτησία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του MIIR. Οι πρακτικές έρευνας, μεθοδολογίας, χρηματοδότησης και λήψης αποφάσεων του ινστιτούτου μας διασφαλίζουν την ανεξαρτησία μας.
 5. Αρνούμαστε υποστήριξη και προσφορές που θέτουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία μας.
 6. Δεν διεξάγουμε έρευνα κατόπιν αιτήματος πολιτικών κομμάτων, ιδιωτικών εταιρειών ή οποιουδήποτε άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου που εξυπηρετεί συναφή συμφέροντα.
 7. Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας χωρίς διακρίσεις βάσει φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή άλλων πεποιθήσεων, ταυτότητας φύλου, χαρακτηριστικών φύλου, έκφρασης φύλου, ηλικίας, εθνικής καταγωγής, αναπηρίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού.
 8. Υποστηρίζουμε την ισότητα στην εργασία και προωθούμε τον πλουραλισμό στη μεθοδολογία, τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και το περιεχόμενο στην ομάδα μας.
 9. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αμφισβητούμε τις κακές συνθήκες εργασίας που έχουν εδραιωθεί στον κλάδο μας.
 10. Πιστεύουμε στη διαφάνεια και τη λογοδοσία· ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε για τις πηγές χρηματοδότησης του MIIR.
 11. Σεβόμαστε και προστατεύουμε τις πηγές/τους πληροφοριοδότες μας. Η ομάδα του MIIR δεσμεύεται από το επαγγελματικό απόρρητο. Διατηρούμε το δικαίωμα να μην αποκαλύψουμε την πηγή των πληροφοριών μας κατά τη διαδικασία δικαστικής ή άλλης κρατικής έρευνας. Δεν κοινοποιούμε ποτέ πληροφορίες για τις πηγές μας σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
 12. Δεσμευόμαστε για την παραγωγή τεκμηριωμένης ερευνητικής δημοσιογραφίας που αντιστέκεται στην παραπλάνηση, τη λογοκλοπή, τα μυθεύματα και τις ψευδείς ειδήσεις.

Η έρευνα, η δραστηριότητα, η μεθοδολογία, οι τρόποι διάδοσης και το περιεχόμενό μας δεσμεύονται από τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές που θέτουν η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και ο Παγκόσμιος Χάρτης Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, όπως ισχύουν.

ToMIIR καταβάλλει κάθεδυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα σχόλια που συνοδεύουν το περιεχόμενό του σε ιστότοπους τρίτων και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσηςπροάγουν τον διάλογο και την ελευθερία της έκφρασης, χωρίς να παραβιάζουντον κώδικα ηθικής και τις αρχές του.Προσβλητικά, ρατσιστικά, σεξιστικά, κακόβουλα ή υβριστικά σχόλια θα αφαιρούνται από τα κανάλια, τους λογαριασμούς και τις σελίδες του MIIR το συντομότερο δυνατό.

 

Ανήλικοι Επισκέπτες / Χρήστες τουΙστότοπούμας / Ψηφιακό Περιεχόμενο

Το διαδικτυακό περιεχόμενο του MIIR περιλαμβάνει ρεπορτάζ, οπτικοακουστικό υλικό (κείμενο, εικόνα, ήχος, βίντεο, γραφικά) που δεν είναι, γενικά, ακατάλληλο για ανήλικους χρήστες, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και την εθνική, ελληνική νομοθεσία (άρθρο 7α, Ν. 2251 / 1994 και άρθρο 10 του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας, ΠΔ 10/2017). Περιεχόμενο ακατάλληλο για ανηλίκους συνοδεύεται από προειδοποιητικήσήμανση. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση του ιστότοπού μας από ανήλικους χρήστες προϋποθέτει γονική συγκατάθεση.

 

Πολιτική απορρήτου – Εμπιστευτικότητα

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη σχετική ενότητα του ιστότοπού μας σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου.

 

Πνευματική ιδιοκτησία

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι ο ιστότοπος και το ψηφιακό περιεχόμενο τουMIIR, συμπεριλαμβανομένων και χωρίς περιορισμό, των δημοσιεύσεών (κείμενο, εικόνα, ήχος ή βίντεο), της λειτουργικότητας, του σχεδιασμούτου ιστότοπου, του περιεχομένουμας σε ιστότοπους τρίτωνπαρόχων και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, του λογότυπου, του διακριτικού τίτλου, των ΌρωνΧρήσης και τηςΠολιτικήςΑπορρήτου είναι κατοχυρωμέναως και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του. Η πρόσβαση και η χρήση του περιεχομένου μας, δεν παρέχει ούτε μεταβιβάζει κανένα δικαίωμα, τίτλο ή έννομο συμφέρον σε ό,τι αφορά τον ιστότοπο ή το περιεχόμενο του MIIR. Ο χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να αντιγράψει, να μεταφράσει, να τροποποιήσει, να εκμεταλλευτείή να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε τμήμα του περιεχομένου μας για εμπορικούς ή μη κερδοσκοπικούς σκοπούς, χωρίς τη γραπτή άδειά μας. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διανομή του περιεχομένου μας, πρέπει πάντα να αναφέρει το MIIR και το όνομα του εκάστοτεμέλους της ομάδας μας ως την κύρια πηγή του προαναφερθέντος περιεχομένου.

Ποτέ δεν αντιγράφουμε, μεταφράζουμε, τροποποιούμε ή εκμεταλλευόμαστε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα για εμπορικούς ή μη-κερδοσκοπικούς σκοπούς. Δεδομένων των καθορισμένων στόχων μας, οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή ή διανομή υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα αναφέρει πάντα την πηγή.

 

Νομική Ευθύνη

Ο ιστότοπος και το ψηφιακό περιεχόμενο του MIIR περιλαμβάνουν δημιουργικό και ενημερωτικό υλικό το οποίο παραμένει ανοιχτό στηνκριτική. Κατά τη δημιουργία του περιεχομένου μας, προωθούμε την ελευθερία έκφρασης και ενθαρρύνουμε την ομάδα μαςπρος αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, οι επισκέπτες χρησιμοποιούν αυτό το περιεχόμενο με δική τους πρωτοβουλία, ενώ ο ιστότοπος και το ψηφιακό περιεχόμενο τουMIIR σε ιστότοπουςτρίτων παρόχωνκαι μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε καμία περίπτωση δε συνιστούν, άμεσα ή έμμεσα, προτροπήσε πράξη ή παράλειψη.

Οι θέσεις και οι απόψεις που εκφράζονται από ανθρώπους σε συνεντεύξεις και σχόλια που παρατίθενται στον ιστότοπο και το ψηφιακό περιεχόμενο του MIIR είναι προσωπικές και δεν εκφράζουν απαραίτητα την επίσημη πολιτική, θέση ή προσέγγιση του MIR.

ΤοMIIR δεν ευθύνεται για το ευρύτερο περιεχόμενο των ιστότοπων τρίτωνπλατφορμώνκαι κοινωνικών δικτύων μέσω των οποίων παρουσιάζει και διανέμει το ψηφιακό του περιεχόμενο. ΤοMIIR δεν ελέγχει και δεν είναι νομικά υπεύθυνο για τον τρόπο λειτουργίας άλλωνιστότοπων. Η επίσκεψη στα κανάλια, τους λογαριασμούς, τα προφίλ και τις σελίδες μας σε ιστότοπους τρίτων και μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπόκειται επίσης στους ‘ΟρουςΧρήσης και την Πολιτική Απορρήτου των σχετικών πλατφορμών.

Συνεργάτες, χρηματοδοτικά ιδρύματα ή οποιαδήποτε άλλη νομική οντότητα συνεργεί με το MIIR δε συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων του MIIR, δεν ελέγχουν τον ιστότοπο και το ψηφιακό περιεχόμενο του MIIR και δε φέρουν απολύτως καμία νομική ευθύνη γι’ αυτό.

 

Επικοινωνήστε με τοMIIR

Για εμάς, η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση με τους χρήστες της ιστοσελίδας μας είναι καίριας σημασίας. Η οικοδόμηση ενός δικτύου επικοινωνίας «από κάτω προς τα πάνω» αποτελεί πυλώνα της προσέγγισής μας, όσον αφορά τη δημοσιογραφία.

Για το λόγο αυτό, σας ενθαρρύνουμε να μοιράζεστε μαζί μας ιδέες και πληροφορίες και να μας βοηθάτε να εμπλουτίσουμε και να βελτιώσουμε τον δικό μας τρόπο προσέγγισης, τις έρευνες, τα εργαλεία, τη μεθοδολογία και το ψηφιακό περιβάλλον μας. Σας καλούμε να εκφράζετε τη γνώμη σας για το περιεχόμενο και τις δραστηριότητές μας, να καταθέτετε την κριτική ή τα παράπονά σας, να μοιράζεστε πληροφορίες και ιδέες για περαιτέρω έρευνα. Η ομάδα του MIIR εκτιμά ειλικρινά την άποψή σας και χαιρετίζει τα σχόλιά σας. Δεμσευόμαστε να σεβόμαστε το απόρρητό σας και να μην αποκαλύπτουμε την ταυτότητα των πληροφοριοδοτών και των πηγών μας.

Στοιχεία επικοινωνίας:

[email protected]

Η χρήση του ιστοτόπου και του ψηφιακού περιεχομένου του MIIR και οι παραπάνω Όροι Χρήσης διέπονται από την ελληνική νομοθεσία, τον ευρωπαϊκό κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR) και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οι επισκέπτες και χρήστες του ιστότοπου και του ψηφιακού περιεχομένου μας αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου του MIIR.Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε και να ανανεώσουμε τους παραπάνω Όρους οποιαδήποτε στιγμή και κατά την κρίση μας. Για αυτόν τον λόγο, ζητάμε από τους επισκέπτες του ιστότοπού μας και τους χρήστες του ψηφιακού περιεχομένου μας να ανατρέχουν εκ νέου στους Όρους Χρήσεις για πιθανές αλλαγές. Η χρήση του ιστότοπου και του ψηφιακού περιεχομένου του MIIR προϋποθέτει την κατανόηση και τη συνολική αποδοχή των τρεχόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου μας.

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή σας.

 

Τελευταία ενημέρωση: 25-09-2020